Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op Globus Reizen bv, kantooradres 9820 Merelbeke, Driekoningenplein 16, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Hof Resselaar 49 en met ondernemingsnummer 0474.104 623.

Globus Travel Management en Globustravel.be zijn merknamen van Globus Reizen bv.

BTW nummer is BE 0474.104.623

Via deze Privacyverklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitvoeren of wanneer u gebruik maakt van deze website en de daarop aangeboden formulieren en toepassingen, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kunt contacteren voor meer informatie.

Wanneer wij verwijzen naar “de website”, bedoelen wij de volgende url: www.globustravel.be, www.globusreizen.be en www.globusreizen.com.

De website gebruikt geen cookies voor advertenties of aanbevelingen, enkel functionele en statistische cookies die, volledig anoniem, kunnen gebruikt worden voor analyse en om de website goed te laten werken.

De website kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Deze Privacyverklaring heeft enkel betrekking op gegevens verzameld door Globus Reizen bv.

Wanneer u links op de website aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacyverklaring op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

Weet dat er, wanneer u onze pagina’s op social mediaplatformen zoals Facebook, LinkedIn of Twitter bezoekt, al dan niet via de snelkoppeling op onze website, cookies door deze platformen verwerkt worden. Op basis daarvan kunnen wij meer informatie bekomen - op een compleet geanonimiseerde wijze - over het publiek dat onze social media pagina’s bezoekt. Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dat kader verwerkt worden, verwijzen we naar het Privacybeleid en de Cookie Policy op de website van deze platformen.

GLOBUS REIZEN bv levert niet enkel op een professionele manier de nodige diensten binnen het kader van de zakenreizen, GLOBUS REIZEN bv zorgt er ook voor dat de persoonlijke gegevens die verwerkt worden binnen het kader van het uitvoeren van het raamcontract veilig verwerkt worden, in lijn met de GDPR, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

GLOBUS REIZEN bv wordt beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke en zal de verplichtingen die op haar rusten als verwerkingsverantwoordelijke naleven m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens van de reizigers (werknemers, medewerkers of lasthebbers) van de klant. Indien GLOBUS REIZEN bv de persoonsgegevens van de reiziger niet gekregen heeft van deze laatste, maar van de klant, gaat GLOBUS REIZEN bv ervan uit dat dit binnen het kader van het raamcontract gebeurd is met medeweten en akkoord van de reiziger.

De verwerkingsactiviteiten hebben een wettelijke of contractuele verplichting als basis of zijn noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van GLOBUS REIZEN bv.

De reiziger kan te allen tijde zijn recht uitoefenen dat is voorzien in Verordening (EU) 2016/679, namelijk het recht op inzage, correctie, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar. Dit kan op eenvoudig verzoek via mail op globus@globusreizen.be. U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Ludwig Töpke– globus@globusreizen.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop Ludwig Töpke uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

GLOBUS REIZEN bv bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodwendig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

What our clients say

Jan Verheyen

Regisseur

“Het grote voordeel van Ludwig is dat hij een even grote controlefreak is als zijn klanten. Hij gaat the extra mile, alles is prima geregeld, en als er onderweg toch iets misloopt, is hij als NASA-command in Houston, altijd klaar en bereid om vanop grote afstand razendsnel voor een oplossing te zorgen.”

Glynn Speeckaert

Cinematographer

“The world is my workplace. To get from one continent to another, I rely on the Globus team.
Professional, fast and dedicated!”

Helene Milan

Coordinatrice de production

“Ludwig et son équipe m'assure un suivi très professionnel durant la préparation et tournage de films. Toujours à l'écoute et disponible, ils ne manquent pas de trouver la meilleure solution à mes demandes pour toutes les voyages internes et internationaux. Une organisation sans faille qui m'aide beaucoup à mon poste.”

Some of our references

Globus Travel Management
Driekoningenplein 16
9820 Merelbeke
BELGIUM
Monday - Friday
9:00 - 12:30 & 13:30 - 18:00